Regulamin

Strona „www.info-studio.pl” nie jest sklepem internetowym i nie ma funkcjonalności pozwalającej na dokonanie zakupu produktów. Jest to tylko portal informacyjny - można się tutaj zapoznać z pełną ofertą naszych urządzeń, porównać ich dane techniczne oraz sprawdzić orientacyjne ceny niektórych produktów.
Ceny maszyn są uzależnione od aktualnych kursów walut. Urządzenia bez ujawnionej ceny są wyceniane indywidualnie, ze względu na mnogość możliwych wariantów i dodatkowego wyposażenia. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw. W sprawie ostatecznej wyceny prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 52 330 28 16 ) lub mailowy (kontakt@info-studio.pl). W celu zakupu zapraszamy do odwiedzenia naszego stacjonarnego punktu dystrybucji w Świeciu przy ul. Chmielniki 2B.

Przed złożeniem zamówienia, Klient ma prawo do negocjacji wszelkich zapisów umowy z firmą
Info-Studio, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu.
Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres firmy (Info-Studio Piotr Szepler, ul. Chmielniki 2B, 85-100 Świecie). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

Postanowienia ogólne

 1. Strona internetowa „www.info-studio.pl” prowadzona jest przez firmę: Info-Studio Piotr Szepler
  ul. Chmielniki 2B, 85-100 Świecie
  NIP: 559-115-24-18
  tel.: 52 330 28 16
  e-mail: kontakt@info-studio.pl
  zwaną dalej „Info-Studio”
 2. Przedstawiona na stronie oferta dostępnych urządzeń nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
 3. Kupującym („Klientem”) może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 4. Zakupu towarów oraz zawierania umów sprzedaży lub świadczenia usług można dokonać bezpośrednio w naszym salonie w Świeciu przy ul. Chmielniki 2B.
 5. Zawarcie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług oznacza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego postanowień.
 6. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania przez obie strony. Realizacja zamówień płatnych gotówką lub za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie firmy Info-Studio.
 7. Zakupiony towar wraz z dokumentem sprzedaży (faktura/paragon/rachunek) jest wysyłany przewoźnikiem wybranym z dostępnej listy partnerów Info-Studio, na adres wybrany przez Klienta.
 8. Istnieje możliwość indywidualnego transportu i instalacji u Klienta za dodatkową opłatą, po ustaleniu szczegółów. Gwarancja, reklamacje, transport i zabezpieczenie reklamowanego towaru
 9. Firma Info-Studio ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.
 10. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Info-Studio.
 11. Firma Info-Studio nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za niedostateczne zabezpieczenie reklamowanego towaru na czas wysyłki lub zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób nieprawidłowy.
 13. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin (http://info-studio.pl/regulamin). W trakcie realizacji umowy oraz w całym okresie opieki posprzedażowej, Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy podpisywaniu umowy, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Info-Studio o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 14. Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji na stronie internetowej, chyba że właściciel serwisu poinformuje o innej dacie. Wprowadzane zmiany mają na celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 15. Info-Studio zapewnia Klientowi poprawność działania strony internetowej w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich, mających wpływ na funkcjonowanie przeglądarek internetowych może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie strony.
 16. Strona www.info-studio.pl używa plików Cookies do prawidłowego działania i do zbierania statystyk odwiedzin. W celu uzyskania pełnej funkcjonalności strony należy wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies przez przeglądarkę.
 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.