Rewizor GT

Rewizor GT професійна фінансово-бухгалтерська система для малих і середніх підприємств. Програма заснована на Законі про бухгалтерський облік і адаптована до вимог Європейського Союзу. Призначена як для незалежних бухгалтерів, так і для бухгалтерських контор.

Rewizor GT має повний спектр функцій, необхідних для ефективного ведення торгової книги: від адміністрування планів рахунків, через приписування та бронювання, управління розрахунками, до роботи з основними засобами.

Rewizor GT надзвичайно проста у використанні програма з сучасним інтерфейсом, що забезпечує найвищу ергономіку та комфорт роботи. Завдяки інтуїтивно зрозумілому майстру впровадження, розпочати роботу з програмою не складе труднощів навіть для менш досвідчених користувачів.

Rewizor GT є компонентом системи InsERT GT - повністю інтегрованого пакету програм для ведення компанії з сектора малого та середнього бізнесу, включаючи програму підтримки продажів - Subiekt GT, та систему нарахування заробітної плати - Gratyfikant GT і систему управління взаємовідносинами з клієнтами - Gestor GT. В Rewizorze GT базова обробка заробітної плати можлива завдяки включеній безкоштовно програмі mikroGratyfikant GT.

Основні характеристики Rewizora GT:

 • гнучке управління планами рахунків: можливість формування модельного плану рахунків, перенесення з іншого фінансового року, автоматичне створення карткових рахунків шляхом підключення файлів, обробка позабалансових рахунків;
 • розширене ведення бухгалтерського обліку: поділ бухгалтерських документів на бухгалтерські проводки та оприбутковані документи, автоматизація виконуваної діяльності (створення та розрахунки, формування записів з ПДВ), обробка проводок валютної бухгалтерії;
 • розширене управління розрахунками (створення та розрахунки); тісний зв’язок розрахунків із записами на рахунках; повна історія розрахунків; спільні розрахунки з Subiektem GT;
 • облік ПДВ та розрахунки повністю відповідають чинному законодавству: облік внутрішніх операцій з ПДВ (поставки та закупівлі), трансакції всередині співтовариства (WNT та WDT) та операцій поза ЄС (експорт товарів, імпорт товарів); автоматичний розрахунок декларацій ПДВ-7/7К - щомісячний або щоквартальний розрахунок;
 • автоматичне створення бухгалтерських проводок із застосуванням контекстного присвоєння та імпорту; широкі схеми імпорту; спеціальна підтримка користувачів, які одночасно працюють на Subiekcie GT і Rewizorze GT (модуль Документи до декларації);
 • funkcje specjalnie przygotowane dla biur rachunkowych: obsługa dowolnej liczby podmiotów gospodarczych, przenoszenie planów kont z innych podmiotów, zbiorcze operacje na licencjach, import dokumentów z pliku wygenerowanego przez zdalnego Subiekta GT, archiwizacja wszystkich podmiotów jednocześnie i inne;
 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz operacji z nimi związanych;
 • definiowanie i wyliczanie szeregu sprawozdań i zestawień finansowych oraz deklaracji skarbowych;
 • tworzenie wydruków graficznych (wszystkie) i tekstowych (główne); zaawansowane zarządzanie wydrukami graficznymi z poziomu programu;
 • motor bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2 zapewniający wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracy;
 • praca w sieci komputerowej lub na pojedynczym stanowisku, współpraca z innymi programami firmy InsERT.

Funkcjonalność Rewizora GT można wzbogacić, instalując specjalne pakiety rozszerzeń: niebieski PLUS dla InsERT GT, zielony PLUS dla InsERT GT i czerwony PLUS dla InsERT GT. Natomiast użytkownikom, którzy wymagają nietypowych rozwiązań, dostosowanych do specyficznych potrzeb firmy, polecamy dodatek Sfera dla Rewizora GT.

Rewizor GT dostępny jest również w specjalnej ofercie przygotowanej dla biur rachunkowych i doradców podatkowych, która umożliwia zakup programu w promocyjnym zestawie.